ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ മരണസമയത്ത് രോഗികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചികിത്സകളുടേയും സേവനങ്ങളുടേയും കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും പിന്നിലാണെങ്കിലും കേരളം ഏറ്റവും മുന്നിലാണ്

ലോകത്ത് മരിക്കാന്‍ ഏറ്റവും മോശമായ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും പിന്നിലാണെങ്കിലും കേരളം ഏറ്റവും മുന്‍പന്തിയില്‍. സിംഗപ്പൂരിലെ ലിയണ്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍