പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ ബുധനാഴ്ച സ്വകാര്യ ബസ് സമരം

ഇതുവഴിയുള്ള റൂട്ടുകളിൽ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ്സുകള്‍ സമയക്രമം പാലിക്കാതെ സര്‍വ്വീസ് നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകള്‍ സര്‍വ്വീസ്