ഇന്ത്യക്കാരായ രണ്ട് പത്രപ്രവര്‍ത്തകരോട് രാജ്യം വിടാന്‍ പാകിസ്താന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം

ഇന്ത്യക്കാരായ രണ്ട് പത്രപ്രവര്‍ത്തകരോട് മേയ് 20നകം രാജ്യം വിടാന്‍ പാകിസ്താന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ സ്‌നേഹേഷ് അലക്‌സ് ഫിലിപ്,