രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും ഒഴിവാക്കിയുള്ള കൃഷി മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും പ്രചോദനമാകുവാന്‍ ഗിന്നസ് പക്രുവും പാടത്തിറങ്ങി, ചോറ്റാനിക്കര പാടശേഖരത്ത് 20 ഏക്കര്‍ ജൈവകൃഷിയുമായി

പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് എന്റെ പൊക്കമെന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ വരികളെ അന്വര്‍ത്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഗിന്നസ് പക്രുവിന്റെ ജീവിതം. തന്റെ പരിമിതികള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് തന്റേതായ

ഗിന്നസ് പക്രു സംവിധായകാനാകുന്നു

തിരുവനന്തപുരം:പ്രസസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ഗിന്നസ് പക്രു സംവിധായകനാകുന്നു.സിനിമയുടെ പേര് ‘കുട്ടിയും കോലും‘. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ കൊല്ലങ്കോട്, പൊള്ളാച്ചി മേഖലകളിലായിരിക്കും