അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിൽ ലങ്കയ്ക്ക് വിജയം

പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ അഞ്ചാം ഏകദിനത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയ്ക്കു വിജയം. ആഞ്ചലോ മാത്യൂസിന്റെ 80 റൺസാണു ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.വിജ്യത്തോടെ 3-1നു പരമ്പര ശ്രീലങ്ക