പുല്‍വാമ ഭാകരാക്രമണത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തി പാക് മന്ത്രി

"ഇന്ത്യയെ അവരുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്രമിച്ചു പുലവാമയിലെ നമ്മുടെ വിജയം ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിജയമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അതിന്റെ ഭാഗമാണ്