പത്മിനി പ്രകാശ് ചരിത്രത്തിലേക്ക്; രാജ്യത്തെ വാര്‍ത്താ അവതാരകയായ ആദ്യത്തെ ഹിജഡ

പത്മിനി പ്രകാശ് എന്ന 31കാരി ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറുകയാണ്, വാര്‍ത്താ അവതാരകയായ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹിജഡ എന്ന നിലയില്‍. ക്രൂര വിമര്‍ശനങ്ങളുടെയും