പദ്മാവത് സിനിമയുടെ വിലക്ക് സുപ്രീം കോടതി നീക്കി

വിവാദ ചലച്ചിത്രം  പദ്മാവത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് സുപ്രീം കോടതി നീക്കി. ഹരിയാണ, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍ എന്നീ നാലു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ

മധ്യപ്രദേശിൽ പദ്മാവത് സിനിമയിലെ ഗാനത്തിനു കുട്ടികൾ ഡാൻസ് ചെയ്തതിനു കർണ്ണിസേന സ്കൂൾ ആക്രമിച്ചു

വിവാദമായ പദ്മാവത് സിനിമയിലെ ഗാനത്തിനു വിദ്യാർത്ഥികൾ നൃത്തം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ചെയ്തതിനു രാജ്പുത് കർണ്ണിസേന സ്കൂളിലെ വാർഷികാഘോഷപരിപാടിയിൽ  ആക്രമണം നടത്തി. മധ്യപ്രദേശിലെ രത്ലാമിനടുത്ത് ജവോറയിലെ  സെന്റ് പോൾ