കോവിഡ് ബാധിച്ചശേഷം ഒരു ഡോസ് വാക്സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി; പഠന ഫലം പുറത്ത്

കോവിഡ് ബാധിച്ചവരോ വാക്‌സിന്‍ എടുത്തവരോ ആയ 1500 ഓട്ടോഇമ്യൂണ്‍ റൂമാറ്റിക് രോഗികളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്.