മലയാളിക്ക് മനസ്സില്ല, ഇതരസംസ്ഥാനക്കാർക്ക് അതുണ്ട്; കുട്ടനാട്ടിൽ ഇനി നെല്ല് വിതയക്കൽ മുതൽ കൊയ്യൽ വരെ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ

കുട്ടനാട്ടിൽ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം ആദ്യമായി വന്നപ്പോഴുണ്ടായ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം അന്യദേശ തൊഴിലാളികൾ പാടത്ത് ജോലിക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ല....

തങ്ങളാണ് നെല്‍കൃഷി ആദ്യമായി കൃഷി ചെയ്തതെന്ന ചൈനാക്കാരുടെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍; നെല്‍കൃഷിയുടെ ഉത്ഭവം ഇന്ത്യയില്‍

നെല്ല് ചൈനയിലാണ് ആദ്യമായി ഉണ്ടായതെന്ന ചൈനയുടെ വാദത്തിനെതിരെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകള്‍ നിരത്തി നെല്ലിന്റെ ഉത്ഭവം ഇന്ത്യയിലാണെന്നു തെളിയിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍.