കൊവിഡിന് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ബിജെപിക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല: ഡികെ ശിവകുമാര്‍

പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗണിലൂടെ ജീവിതം താറുമാറായ കര്‍ഷകര്‍ക്കും അസംഘടിത വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കും വേണ്ടി ഒരു പ്രഖ്യാപനവും നടത്തിയില്ല