പി.യു തോമസ് അഥവാ മനുഷ്യ സ്‌നേഹികളിലെ അപൂര്‍വ്വ ജന്മം

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കോട്ടയം ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ തോമസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു പതിനാറു വയസ്സുകാരന്‍ അഡ്മിറ്റായി. അള്‍സര്‍ മരാഗത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ