സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന വൈറസ്; ഞാന്‍ എന്നെ വില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല: പി സുരേന്ദ്രന്‍

പൊതുവെ ആര്‍എസ്എസും അതിന്‍റെ ആശയ മണ്ഡലവും ചേര്‍ന്ന സംഘത്തെയാണ് നമ്മള്‍ സംഘപരിവാര്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.