കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരകം തകര്‍ക്കല്‍; പ്രതികള്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു

മുഹമ്മ കണ്ണാര്‍ക്കാട്ടെ പി.കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരകം തകര്‍ത്ത കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികള്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. ചുറ്റികകൊണ്ട് സ്മാരകത്തിലെ പ്രതിമ അടിച്ചുപൊട്ടിച്ചുവെന്നും കുടിലിന്