മൂന്നാം ദിവസവും സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം

തിരുവനന്തപുരം:കുനിയിൽ ഇരട്ടക്കൊലപാതകക്കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട പി.കെ ബഷീറിനെ സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ