വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കുനേരെ എ.ബി.വി.പിയുടെ കരിങ്കൊടി

എബിവിപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി. കെ. അബ്ദുറബ്ബിന് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു. തൃശൂര്‍ എഞ്ചിനിയറിഗ് കോളജിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മന്ത്രിക്കു നേരെ

സ്വകാര്യ സര്‍വകലാശാലകള്‍ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി.കെ. അബ്ദുറബ്

കേരളത്തില്‍ സ്വകാര്യ സര്‍വകലാശാലകള്‍ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലില്ലെന്നും ഇതുവരെ ഒരു കോളജിനും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വയംഭരണാവകാശം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി പി.കെ. അബ്ദുറബ്.