ഭൂമിദാനം വി.സി.ക്ക് വീഴ്ചപറ്റിയെന്ന് അബ്ദുറബ്ബ്

ഭൂമിദാനം സര്‍ക്കാറിനെ അറിയിക്കുന്നതില്‍ കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലക്ക് വീഴ്ചപറ്റിയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി.കെ. അബ്ദുറബ്ബ്.വി.സി.യോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാൻ സാവകാശം ഉണ്ടെന്നും മന്ത്രി