മെഡിക്കല്‍ പി.ജി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സമരം ; ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ചര്‍ച്ച പരാജയം

സംസ്ഥാനത്ത്  ഇന്നാരംഭിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍  പി.ജി. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സമരം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി  മന്ത്രി വി.എസ് ശിവകുമാറുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ച   പ്രാപ്തിയിലെത്തിയില്ല.  നിര്‍ബന്ധിതമായുള്ള