മ അദനിയോട് കോണ്ഗ്രസ് കാണിക്കുന്നത് ക്രൂരത-സുബൈര് സബാഹി

പത്തനംതിട്ട:- ബാംഗളൂര്‍ പരമ്പര അഗ്രഹാര സെന്‍ ട്രല്‍ ജയിലില്‍ കടുത്ത രോഗബാധിതനായി കഴിയുന്ന വിഗലാംഗനായ അബ്ദുള്‍ നാസര്‍ മ അദനിയോട്