`ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞുപോയി, അവളെയൊക്കെ വെടിവച്ച് കൊല്ലാൻ നാട്ടിൽ ആളിലല്ലോ ദൈവമേ´: വിജയ് പി നായരെ ആക്രമിച്ചവർക്ക് എതിരെ പിസി ജോർജ് വീണ്ടും രംഗത്ത്

അവർക്ക് നാണമില്ലെന്നും അവനെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒറ്റച്ചവിട്ടിന് കൊന്നേനെയെന്ും പിസി പറയുന്നുണ്ട്...

ഭരണാധികാരികൾ ദുഷിച്ചാൽ പ്രകൃതി കോപിക്കും: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള യുഡിഎഫ് അവിശ്വാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പിസി ജോർജ്

പ്രകൃതികോപങ്ങള്‍ പോലും ഭരണാധികാരി ദുഷിച്ചതിനാലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് താനെന്നും പി.സി ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു...