ടിനി ടോം നായകനായി ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ്

മിമിക്രിയിലൂടെ സിനിമയിലെത്തുകയും ഇന്ത്യൻ റുപ്പി,തത്സമയം ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനാകുകയും ചെയ്ത ടിനി ടോം തമിഴ് – മലയാളം