സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ നിന്നും കേരളം പുറത്ത്

സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുഡ്ബോളിൽ ഫൈനൽ കാണാതെ കേരളത്തിനു പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നു.ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് കേരളത്തെ സര്‍വീസസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അമ്പതാം