“നീ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും IAS രാജിവെച്ചത് ഞാന്‍ മരണം വരെ പൊറുക്കില്ല മോനെ.!!” സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് ഉപേക്ഷിച്ച്‌ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് ഒറ്റപ്പാലം കോണ്‍ഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സരിന്‍

"നീ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും IAS രാജിവെച്ചത് ഞാന്‍ മരണം വരെ പൊറുക്കില്ല മോനെ.!!" സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് ഉപേക്ഷിച്ച്‌ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് ഒറ്റപ്പാലം

ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഫിലിം സിറ്റി ഉടൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഒറ്റപ്പാലത്ത് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ  ഫിലിംസിറ്റി നിർമ്മിക്കുമെന്നു സംസ്‌ഥാന ബഡ്ജറ്റ് അവതരണവേളയിൽ മന്ത്രി കെ എം മാണി പറഞ്ഞു.ഇതിനായി ബജറ്റിൽ