ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായി

ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിൽ ഭരണസ്ഥാനത്ത് നിന്നും യുഡിഎഫ് പുറത്തായി.ചെയർപേയ്സൺ റാണി ജോസിനെതിരെ സിപിഐ(എം) കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായതോടെയാണിത്.21 അംഗങ്ങളാണ് പ്രമേയത്തെ