താരമൂല്യം ഉയര്‍ന്ന് ഫഹദ്; അഭിമുഖവുമായി അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമമായ അല്‍ജസീറ

മാലിക്കില്‍ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാത്രമല്ല അതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും സുലൈമാനോപ്പം വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.