രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഓസ്കര്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്.

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ പറ്റി കോണ്‍ഗ്രസിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതികരണവും ആയി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഓസ്കര്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തന്നെയാണ്