ശിഷ്യന്‍ ഒരുക്കിയ സിനിമയില്‍ അതിഥി താരമായി ജീത്തു ജോസഫ്

താന്‍ സിനിമയിൽ സഹായിയായിരുന്ന കാലത്ത് എന്താണോ ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയിലും പറയുന്നതെന്ന് സംവിധായകന്‍