ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഒറീസ്സയിലേക്ക്

പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ എം.പത്മകുമാറിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ‘ഒറീസ‘യിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനാകുന്നു.ഈ ചിത്രത്തിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ വേഷമായിരിക്കും ഉണ്ണി ചെയ്യുക.ഇന്ത്യയുടെ