വിഷം കലര്‍ന്ന പച്ചക്കറികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് കൃഷിക്കാവശ്യമുള്ള ജൈവവള നിര്‍മ്മാണ ഫാക്ടറികള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

വിഷപച്ചക്കറികള്‍ക്കെതിരെ മകരളത്തിന്റെ മുഖം കറുത്തതോടെ തമിഴ്‌നാട് നിലപാട് മാറ്റുന്നു. അതിന്റെ തെളിവായി തമിഴ്‌നാട്- കേരള അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളില്‍ ജൈവവള നിര്‍മ്മാണ