സംസ്ഥാ‍നത്ത് അവയവമാറ്റ മാഫിയ: 35 അനധികൃത അവയവമാറ്റങ്ങൾ നടന്നെന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്

സംസ്ഥാനത്ത് അവയവമാറ്റ(Organ Transplantation) മാഫിയ സജീവമെന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്(Kerala Police Crime Branch). സംസ്ഥാനത്ത് 35 അവയവ കൈമാറ്റങ്ങളെങ്കിലും അനധികൃതമായി

പുതുജീവൻ ലഭിക്കുന്ന എട്ടുപേരിലൂടെ അനുജിത് ഇനിയും ജീവിക്കും; അവയവങ്ങളുമായി ഹെലികോപ്റ്റർ കൊച്ചിയിലെത്തി

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അവയവദാനത്തിനായി ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നുയരുന്നു. മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിച്ച അനുജിത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പുതുജീവൻ നൽകുന്നത് എട്ടുപേർക്കാണ്. അനുജിത്തിന്റെ ഹൃദയവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള