ജനപ്രതിനിധികളുടെ അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവാദ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പിന്‍വലിക്കും

വിവാദമായ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ നീക്കം. കേസുകളില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ അംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരേ സര്‍ക്കാര്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പിന്‍വലിക്കാന്‍