പ്രതിഷേധ മഴയില്ല; നല്ല കാലാവസ്ഥയിൽ ചോറൂണ് നടത്തി മന്ത്രി ജലീൽ; ജലീല്‍ രാജിവയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് കടകംപള്ളി

പുറത്തെ കാലാവസ്ഥ വീട്ടുകാർ ആരും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. 'സത്യമേ ജയിക്കൂ. സത്യം മാത്രം. ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്താലും മറിച്ചൊന്ന് സംഭവിക്കില്ല' എന്ന്