നിങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ ന്യൂനപക്ഷം, ഞങ്ങള്‍ക്ക് സഹോദരങ്ങളാണ്; പൗരത്വ ഭേദഗതിയില്‍ പ്രതികരണവുമായി വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍

''നിങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും. ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ സഹോദരന്‍മാരും സഹോദരിമാരുമാണ്. ദയവായി നിങ്ങളുടെ പൗരത്വ ഭേദഗതിയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നിന്ന്