സായാഹ്ന ഒപി തുടങ്ങില്ലെന്നു കെജിഎംസിടിഎ

മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ സായാഹ്ന ഒപി തുടങ്ങില്ലെന്നു കെജിഎംസിടിഎ. ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് പനി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍