കണ്ണൂരില്‍ ബോട്ടുമുങ്ങി ഒരാള്‍ മരിച്ചു

കണ്ണൂരില്‍ ബോട്ടുമുങ്ങി ഒരാള്‍ മരിച്ചു.ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ജോഷിയാണ് മരിച്ചത്.അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്ത് പുറപ്പെട്ട ബോട്ടാണ് മുങ്ങിയത്.