കേരളത്തിനൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട്, കടക്കൽ ചന്ദ്രൻ എന്നാണയാളുടെ പേര് ; മുഖ്യമന്ത്രിയായി മമ്മൂട്ടിയുടെ വൺ ടീസർ പുറത്ത്

‘കേരളത്തിന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട്, കടയ്ക്കൽ‌ ചന്ദ്രൻ എന്നാണ് പേര്..’ പറയാൻ പോകുന്നത് എത്ര വലിയ കേരള രാഷ്ട്രീയമാണെന്നതിന്റെ സൂചനകൾ നൽകി

മുഖ്യമന്ത്രി വേഷത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി; ‘വൺ’ ചിത്രീകരണം ഒക്ടോബര്‍ 20ന് ആരംഭിക്കും

ആദ്യ15 ദിവസത്തോളമുള്ള ഷൂട്ടിംഗാണ് എറണാകുളത്ത് നടക്കുക. തുടര്‍ന്നുള്ള ഷെഡ്യൂള്‍ തിരുവനന്തപുരത്തായിരിക്കും.