മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ ആഘോഷങ്ങളില്‍ മുസ്‌ലീങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കരുത്; തന്ത്രപരമായ രീതിയില്‍ സമീപിക്കണം; മതപ്രഭാഷകന്‍ സിംസാറുല്‍ ഹഖ് ഹുദവി

നമ്മള്‍ ഇസ്‌ലാമിന്റെ ഹക്കായ വഴിയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ട്രിക്കിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞുമാറണം.