സ്വകാര്യ എഫ്എം റേഡിയോയില്‍ വാര്‍ത്ത വരുന്നു

സ്വകാര്യ എഫ്എം റേഡിയോകള്‍ക്കു വാര്‍ത്താ പ്രക്ഷേപണത്തിനുള്ള അനുമതി ഉടന്‍ നല്‍കുമെന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ഇതു സംബന്ധിച്ചു തത്ത്വത്തില്‍ അനുമതി നല്‍കിയതായി വാര്‍ത്താവിതരണ