ഭൂമിദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല:മുഖ്യമന്ത്രി

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാല വിവാദവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി ദാനത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അറിയിച്ചു.കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയുടെ