ഒളിമ്പിക്‌സ് മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്നു തുടക്കം

ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയത്തിനും 132 മൈല്‍ അകലെ കാര്‍ഡിഫിലെ മില്ലേനിയം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ന് ഒളിമ്പിക് ഫുട്‌ബോളിന് കിക്കോഫ്. വനിതാ വിഭാഗമത്സരങ്ങളാണ് ഇന്നു