മേരികോം ഒളിംബിക്സിലേക്ക്

ചൈന:ഇന്ത്യൻ ബൊക്സിംഗ് താരം മേരികോം അവസാനം ഒളിംബിക്സിനുള്ള യോഗ്യത നേടി.അഞ്ച് തവണ ലോകചാമ്പ്യനായ മേരികോം 51 കിലോ വിഭാഗത്തിലാണ് യോഗ്യതനേടിയത്.ഇപ്പോൾ

ഏഷ്യൻ ഒളിംബിക്സ് യോഗ്യതാ റൌണ്ട്:സുമിത്തിന് സ്വർണ്ണം

ഏഷ്യൻ ഒളിംബിക്സ് യോഗ്യതാ റൌണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുമിത്ത് സ്വർണ്ണം നേടി.താജിക്കിസ്ഥാന്റെ ഡിസാകോൺ ഔർബാനോവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് 81 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ സുമിത്