ഒ.വി. വിജയന്റെ പ്രതിമ തകര്‍ത്തനിലയില്‍

കോട്ടക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് രാജാസ് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ പാര്‍ക്കില്‍ സ്ഥാപിച്ച വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരന്‍ ഒ.വി. വിജയന്റെ പ്രതിമ തകര്‍ത്ത നിലയില്‍. പ്രതിമയിലെ