നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളവർദ്ധന മാനേജ്‌മെന്റ് അസോസിയേഷന്‍ അംഗീകരിച്ചില്ല

ശമ്പളം ഉയര്‍ത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബലരാമന്‍ കമ്മിറ്റി ഇന്നലെ നല്‍കിയ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ്  അസോസിയേഷന്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ശമ്പള

നഴ്സുമാരുടെ സമരം തുടരുന്നു

ഇടുക്കി പൈങ്കുളം സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ആശുപത്രിയിലും കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളെജിലും നടക്കുന്ന നഴ്സുമാരുടെ സമരം തുടരുന്നു. ഇന്നലെ നടത്തിയ അവസാന