ആരുഷി വധക്കേസ് :നൂപൂർ തൽവറിന്റെ കേസ് ഇന്ന് സുപ്രീകോടതി പരഗണിയ്ക്കും

ന്യൂഡൽഹി:ആരൂഷി-ഹെമറാജ് വധക്കേസിൽ ആരൂഷിയുടെ അമ്മ നൂപൂർ തൽവറിന്റെ കേസ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കും. ബുധനാഴ്ച്ച ഈ കേസിന്റെ