കേരളപ്പിറവി ദിനത്തില്‍ കേരളാ ബാങ്ക് ആരംഭിക്കുന്നു; റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി

കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിന് അനുകൂലമായി സംസ്ഥാനത്ത് 13 ജില്ലാ ബാങ്കുകളും പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഇതിനെ

നവംബറില്‍ സംവൃതയ്ക്ക് വീണ്ടും വിവാഹം

സംവൃതാ സുനില്‍ നവംബര്‍ ഒന്നിന് വീണ്ടും വിവാഹിതയാവുന്നു.  ജനുവരി  19ന്  കോഴിക്കോട്ടെ ആര്യസമാജത്തില്‍ വച്ച്   ചേവരമ്പലം സ്വദേശിയായ  അഖിലുമായി  സംവൃതയുടെ