നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് വിവാഹിതനാകുന്നു

ടെന്നിസ് താരം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് വിവാഹിതനാകുന്നു. ദീര്‍ഘകാലമായി കാമുകിയായിരുന്ന ജെലേന റിസ്റ്റികാണ് ജോക്കോവിച്ചിന്റെ വധു. വിവാഹം ഉടനുണ്ടാകും. വിവാഹ വാര്‍ത്ത