ജനപ്രതിനിധികളോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല: കഞ്ചിക്കോട്ടെ കോളനി നിവാസികളുടെ ഇത്തവണത്തെ വോട്ട് നോട്ടയ്ക്ക്

വ്യവസായ മേഖലയായ കഞ്ചിക്കോട്ടെ ഇരുമ്പുരുക്ക് ഫാക്ടറികള്‍ക്കെതിരെ പരിസരവാസികള്‍ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെയായി...

കേരളത്തില്‍ നോട്ടക്ക് നേട്ടം

‘നോട്ട’യ്ക്ക് വോട്ടുചെയ്യാന്‍ അവസരം ലഭിച്ച ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ വോട്ടര്‍മാരില്‍ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ‘നോട്ട’ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ആലത്തൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ ബൂത്തില്‍ നിഷേധ വോട്ടിന്‌ ഭൂരിപക്ഷം

ആലത്തൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ ബൂത്തില്‍ നിഷേധ വോട്ടിന്‌ (നോട്ട) ഭൂരിപക്ഷം നേടി .ചിറ്റൂര്‍ നിയമസഭയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ബൂത്തായ വടകരപ്പതി ബൂത്തിലാണ്‌ നോട്ടയ്‌ക്ക്