ഈ രാജ്യത്തിന് ചേര്‍ന്ന ഭരണാധികാരിയല്ല താങ്കള്‍, വീണ്ടും ചായക്കട തുടങ്ങൂ; ട്വിറ്ററില്‍ തരംഗമായി ‘നോണ്‍സെന്‍സ് മോദി’ ക്യാമ്പയിന്‍

മോദിയുടെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യമാകെ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും, മാധ്യമങ്ങളെ അടിമകളാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്.