ലക്ഷ്യ-1 പരീക്ഷണം വിജയകരം

ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച പൈലറ്റില്ലാ ലഘുവിമാനം ലക്ഷ്യ-1 ഇന്നലെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചതായി പ്രതിരോധവൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ആധുനിക ഡിജിറ്റല്‍ നിയന്ത്രിത എന്‍ജിന്‍