നോക്കുകൂലി ചോദിച്ച് ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സി.ഐ.ടിയു നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍ സംഭവം സമ്പൂര്‍ണ്ണ നോക്കുകൂലി വിമുത് ജില്ലയില്‍

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറും വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടറുമായ ടി.വി. അനുപമ ഐ.എ.എസിനോട് നോക്കുകൂലി ആവശ്യപ്പെടുകയും നല്‍കാത്തതിന്റെ പേരില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി